• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

www.akordeon.pl

VI MALBORSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE

„Konkurs akordeonowych zespołów kameralnych”– 28 maja 2015 r.  

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Malborku. 

2. W Konkursie mogą brać udział akordeonowe zespoły kameralne składające się z uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, zarówno jednorodne, jak i mieszane z udziałem akordeonu.

3. Celem konkursu jest konfrontacja zespołów kameralnych, prezentacja literatury oryginalnej jak i aranżacji na różnorodne składy, wymiana  doświadczeń pedagogicznych w prowadzeniu zespołów kameralnych. 

4. Uczestnicy oceniani będą przez jury składające się z wybitnych kameralistów i pedagogów. 

5. Decyzje jury są ostateczne.

6. Przygotowany repertuar może być wykonywany z nut.

7. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody, szkoły oraz uczestnicy otrzymują dyplomy.

8. Jury nagrodzi także wyróżniającą się aranżację pedagoga, którego zespół będzie brał udział w konkursie.

9. Zgłoszenie  powinno zawierać: 

• Wypełniony pismem drukowanym lub komputerowo formularz zgłoszeniowy wraz z dokładnym  opisem repertuaru konkursowego: pełne imię i nazwisko kompozytora, części utworów cyklicznych czas trwania każdego z utworów itp. 

• Dokładne dane dotyczące zgłoszenia: pełne imię i nazwisko uczestników, nazwy zespołu oraz imię i nazwisko pedagoga;

• zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Malborku ul. Plac Słowiański 18;

 

10. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe w wysokości 80 zł od zespołu. 

• Pieniądze  te przeznaczone zostaną na organizację Konkursu i nagrody; 

• Wpisowe nie podlega zwrotowi;

• Wpłaty należy dokonać na konto Szkolnej Rady Rodziców przy PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Malborku Plac Słowiański 18. Nr konta: 33 1020 1778 0000 2502 0003 7077 z dopiskiem: VI Malborskie Spotkania Akordeonowe.

 

11. Kategorie konkursowe:

• Kategoria I – zespoły jednorodne ze szkół muzycznych I stopnia. 

Program zawierający minimum dwa utwory, lub dwie różne części tej samej kompozycji. Czas trwania występu: 7–10 minut;

 

• Kategoria II – zespoły mieszane ze szkół muzycznych I stopnia. 

Program zawierający minimum dwa utwory, lub dwie różne części tej samej kompozycji. Czas trwania występu: 7–10 minut;

 

• Kategoria III – zespoły jednorodne ze szkół muzycznych II stopnia. 

Program zawierający minimum dwa utwory lub dwie różne części tej samej kompozycji. Czas trwania występu: 10–15 minut;

 

• Kategoria IV – zespoły mieszane ze szkół muzycznych II stopnia. 

Program zawierający minimum dwa utwory, lub dwie różne części tej samej kompozycji. Czas trwania występu: 10–15 minut.