• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

akordeon.pl

prof. BOGDAN DOWLASZ

 

Urodził się 8 stycznia 1949 roku w Łodzi. Naukę gry na akordeonie rozpoczął w Społecznym Ognisku Muzycznym w Łodzi w roku 1957. Po ukończeniu w roku 1969 nauki w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Łodzi (Wydział Instrumentalny, klasa akordeonu mgr Mieczysława Mikołajczyka, oraz Wydział Teorii Muzyki) rozpoczyna studia we Franz-Liszt-Hochschule w Weimarze (Niemcy), gdzie w roku 1974 uzyskuje dyplom jej ukończenia w zakresie gry na akordeonie (klasa doc. Irmgard Sloty-Krieg) oraz teorii muzyki i kompozycji (klasy docentów Heinricha Beckera i Herberta Kirmße). W tym samym roku, po powrocie do Polski, rozpoczął działalność artystyczną i kompozytorską, kontynuując także pracę pedagogiczną, którą jako nauczyciel gry na akordeonie rozpoczął jeszcze przed podjęciem studiów w Społecznym Ognisku Muzycznym w Zgierzu, gdzie był zatrudniony w latach 1966-1969.

Związany początkowo głównie z Państwową Średnią Szkołą Muzyczną (obecnie ZSM) im. Stanisława Moniuszki w Łodzi (1974-1990), pracował także w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Łodzi (1974-1976) oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie (1978-1980). Równolegle, od roku 1974, zatrudniony był w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi (obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów), najpierw na Wydziale Wychowania Muzycznego, jako nauczyciel gry na akordeonie, instrumentacji i propedeutyki kompozycji. Z czasem przeszedł na Wydział Instrumentalny, gdzie od roku 1980 prowadzi klasę akordeonu, najpierw na etacie wykładowcy (1980-1986), a potem starszego wykładowcy. Po przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia, przeprowadzonym w roku 1992 w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kwietniu 1996 uzyskał tytuł profesora, a w kwietniu 1999 r. mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. 

W latach 1993 - 1999 sprawował funkcję rektora Akademii Muzycznej w Łodzi.

Obecnie w uczelni pełni funkcję kierownika Katedry Akordeonistyki i Interpretacji Muzyki Współczesnej, a od 1 października 2008 także kierownika Studiów Doktoranckich.

W latach 1997-2003 pracował także na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie od 1 października 1999 do końca roku akademickiego 2002/2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Edukacji Artystycznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Współpracował także z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku.

Obszar działalności dydaktyczno-naukowej B. Dowlasza znacznie wykracza poza macierzystą uczelnię, obejmując prowadzenie zajęć oraz wykłady na mistrzowskich kursach interpretacji zarówno w Polsce, jak i za granicą (Austria, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Czechy), a także uczestnictwo w licznych sesjach naukowych i sympozjach, gdzie wygłaszał referaty z zakresu problematyki dotyczącej gry na akordeonie, i twórczości na ten instrument, a także wykonawstwa, historii akordeonistyki czy też twórczości na akordeon. 

Wielu studentów Bogdana Dowlasza to laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych. On sam uczestniczył w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych jako przewodniczący lub członek jury (Polska, Austria, Holandia, Litwa, Chorwacja, Słowacja, Węgry, Niemcy, Włochy). Był promotorem lub recenzentem w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia oraz doktorskich, a także w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk muzycznych w Polsce (Akademie Muzyczne w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie, WSP w Częstochowie) oraz w Austrii (Anton Bruckner Privatuniversität Linz). Jest autorem recenzji i ekspertyz z zakresu dydaktyki, wykonawstwa i twórczości, a także programów nauczania dla szkół muzycznych wszystkich stopni i ognisk muzycznych.

Działalność artystyczną, zawieszoną po wypadku samochodowym, prowadził w dwóch płaszczyznach: jako solista i kameralista. Występował w kraju i za granicą, brał udział w licznych festiwalach, dokonując prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich i obcych. Założył i prowadził Łódzki Kwintet Akordeonowy oraz Łódzką Orkiestrę Akordeonową, a także powstałe w roku 1980 Trio Łódzkie (Antoni Wierzbiński - flet, Jerzy Nalepka - gitara, Bogdan Dowlasz - akordeon), które zamknęło swą działalność w roku 2002. Dokonał także wielu nagrań dla radia, telewizji, filmu i teatru.

Sfera działalności kompozytorskiej Bogdana Dowlasza obejmuje utwory solowe i kameralne oraz muzykę teatralną. W jego dorobku znaczącą pozycję zajmuje literatura na akordeon, w tym pedagogiczna. Jest laureatem nagród w konkursach kompozytorskich: za utwory na akordeon w Castelfidardo (Włochy), Salzburgu (Austria) i Czechowicach-Dziedzicach, na gitarę (dwukrotnie w Łodzi) oraz za muzykę teatralną (w Toruniu). Liczne kompozycje własne stanowią obowiązkowy repertuar krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych, organizowanych w Polsce i za granicą. Jego utwory opublikowały wydawnictwa w kraju i za granicą, m.in.: Ricordi (Włochy), Hohner oraz Preissler (Niemcy), ABC Edition (Austria), Ludowy Instytut Muzyczny (obecnie PIM) oraz Astra Edition. 

B. Dowlasz współpracował między innymi z Centralnym Ośrodkiem Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, Okręgowym Zespołem Metodyczno-Programowym Centrum Edukacji Artystycznej, Towarzystwami Muzycznymi na terenie całego kraju, Ludowym Instytutem Muzycznym (w redakcji Poradnika Muzycznego) i Wszechnicą Muzyczną LIM.

Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, jest członkiem zarządu Fördeverein Internationale Akkordeonwettbewerbew Klingenthal (Niemcy), członkiem Rady Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kultury oraz działa w Komisji Etyki, a także członkiem Zarządu Klubu Akademickiego OŁ PAN oraz członkiem Komisji ds. oceny prac magisterskich, dyplomowych i rozpraw doktorskich zgłaszanych do nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego. Jest także ekspertem MEN. Współpracuje z Międzyuczelnianą Katedrą Akordeonistyki AMiFC w Warszawie i z Katedrą Kompozycji AM w Łodzi. 

Nagrody i odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury.

 


Źródło: www.amuz.lodz.pl