• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

akordeon.pl

PROFESOR JERZY KASZUBA

alt

Urodził się 21. marca 1956 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1979 roku ukończył studia muzyczne w zakresie gry na akordeonie w klasie prof. W. L. Puchnowskiego w PWSM w Warszawie, W 1975 roku zdobył pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Białymstoku, a 4 lata później, w 1979 r. zdobył brązowy medal na międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Cannes. Dawał koncerty w Polsce i za granicą (Niemcy, Austria, Francja, Litwa, Łotwa),występował zarówno jako solista jak i w duecie razem z żoną Teresą. Tytuł profesora otrzymał w roku 1996. Jest związany z Akademią Muzyczną w Poznaniu oraz z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, w której obecnie pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych (wcześniej zajmował na bydgoskiej uczelni stanowiska dziekana Wydziału Instrumentalnego (1993-1996), prorektora (1996-1999) oraz rektora (1999-2005)). Klasę prof. J. Kaszuby ukończyło w Poznaniu 5 a w Bydgoszczy 33 dyplomantów, w tym 2 z wyróżnieniem. Uczestniczy jako członek jury na licznych konkursach akordeonowych. Pełni również funkcję wiceprezesa SAP. Jego działalność naukowa obejmuje dwie publikacje: X lat Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich i akordeonistyki polskiej (SAP, Warszawa 1979) oraz Metody nauczania dzieci gry na akordeonie (Akademia Muzyczna, Warszawa 1996). Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał wiele nagród, wśród których są: Nagroda Artystycznej Młodych im. S. Wyspiańskiego (1987), odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy (2005) oraz Krzyż Kawalerski (2005).