• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

akordeon.pl

PROFESOR JERZY MĄDRAWSKI

alt

Profesor Nadzwyczajny Jerzy Mądrawski naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 9 lat. Jest absolwentem Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żarach i Zielonej Górze (klasa akordeonu: Karola Szymkuna i Stefana Wasiaka). Studia odbył w Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Jurka. Jest czynnie koncertującym muzykiem. W sferze jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Akordeonowej i Kameralnej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in.: we Włoszech, Niemczech, Rosji, Litwie, Szwecji Czechach, Bułgarii i na Ukrainie. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fr. Chopina w Warszawie, ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 1995-1998 pełnił funkcję konsultanta akordeonu Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Uczestniczy w pracach jury regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych.

Jako wykonawca zainspirował kompozytorów do tworzenia oryginalnej literatury akordeonowej. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się kompozycje na akordeon solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz muzyka kameralna publikowane w wydawnictwach: ASTRA, Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, Edition Rondo Prague w Czechach. Dokonał wielu prawykonań utworów muzyki współczesnej. Jako wykonawca brał udział w festiwalach: Musica Moderna w Łodzi, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Musica Nova w Brzegu, Bajan i bajaniści w Moskwie, Forster Brucke, Osteuropa-Komponistentreff, Jeunesses Musicales w Kielcach, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Radomiu, Buskim Lecie Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Lubuskich Dniach Kameralistyki, Zielonogórskich Spotkaniach Muzycznych i innych. Koncertował w Filharmonii Narodowej Ukrainy oraz z orkiestrami filharmonicznymi: kielecką, częstochowską, kaliską, zielonogórską, sudecką oraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną i zespołem Camerata Vistula. Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest autorem książki Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon [w:]. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000r. oraz płyt CD: Muzyka czasu i przestrzeni, Mirosław Niziurski – Utwory na akordeon z orkiestrą: Cztery pory roku, Chopin, Brahms, Niziurski [w:] DUX W-wa 2010. Uczestniczył w konferencjach naukowych. Jest autorem publikacji dotyczących analizy twórczości kompozytorskiej na akordeon oraz instrumentalnych zagadnień wykonawczych. W latach 1993-96 był recenzentem muzycznym "Słowa Ludu".

Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 1991-1995 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Praktyki Instrumentalnej i dyrektorem w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK. Przewody artystyczne I i II stopnia obronił w Akademii Muzycznej w Warszawie i Katowicach (1993 i 1999 r.). Współpracuje z Państwowymi Szkołami Muzycznymi w Kielcach i Końskich. Jego uczniowie są wielokrotnymi laureatami konkursów akordeonowych o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

 

Dyskografia 

Muzyka czasu i przestrzeni

4 pory roku 

Chopin, Brahms, Niziurski

 


tekst zamiescił: Przemysław Barycki za zgodą prof. Jerzego Mądrawskiego