• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

akordeon.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu jest imprezą cykliczną organizowaną rokrocznie w pierwszej dekadzie grudnia. Jej głównym organizatorem jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. 

Nadrzędnym celem Festiwalu jest propagowanie akordeonu jako instrumentu koncertowego wykorzystywanego zarówno w muzyce klasycznej, jak i we wszelkich odmianach muzyki rozrywkowej. Zasadniczym elementem programu Festiwalu jest konkurs, w którym mogą brać udział akordeoniści we wszystkich kategoriach wiekowych począwszy od uczniów rozpoczynających naukę gry na tym instrumencie, a skończywszy na muzykach zawodowych. W ramach Festiwalu organizowane są także koncerty w wykonaniu najsłynniejszych akordeonistów w Europie i na świecie. Impreza ta ma także spełniać funkcje dydaktyczne, dlatego doskonałym uzupełnieniem programu są warsztaty i seminaria naukowe prowadzone przez zaproszonych profesorów. Daje ona także możliwość wymiany doświadczeń wśród pedagogów oraz uczniów i skonfrontowania wyników pracy.

 

Przemyski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu przemianowany w późniejszych latach na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu powstał w 1992r. Pomysłodawcą i inspiratorem stworzenia Festiwalu był Andrzej Wawrzyniuk, który do 2001r. był odpowiedzialny za organizację Festiwalu. Od 2002 roku do dziś dyrektorem Festiwalu jest Dariusz Baszak.

Organizacja Festiwalu szczególnie w jej pierwszych latach działalności była możliwa dzięki ogromnemu wkładowi pracy i zaangażowaniu jego pomysłodawcy i głównego organizatora Andrzeja Wawrzyniuka oraz nauczycieli działającej przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu sekcji akordeonu, m.in. Stanisława Kucaba i Michała Linczuka, uczniów szkoły oraz zaprzyjaźnionych sponsorów z Mieczysławem Kuźmińskim - Prezesem "Polcargo - Medyka" na czele, który od pierwszej edycji Festiwalu do dzisiaj wspiera tę imprezę finansowo. W 1997 roku patronat nad Festiwalem objęło Ministerstwo Kultury, a patronatami medialnymi zostały lokalne media: prasa, radio i telewizja.  

Do udziału w Festiwalu zapraszani są najwybitniejsi akordeoniści, kompozytorzy i profesorowie związani z tym instrumentem. Gośćmi Festiwalu w charakterze Jurora były m.in. takie osobistości, jak prof. Bogdan Dowlasz z Łodzi, prof. Jerzy Jurek z Warszawy, prof. Joachim Pichura z Katowic, prof. Bronisław Kazimierz Przybylski z Łodzi, prof. Klaudiusz Baran z Warszawy, prof. Walter Maurer z Austrii, prof. Ricardas Sviackevicius z Litwy, prof. Peter Frev ze Szwajcarii, Massimo Pigini z Włoch, a spośród wybitnych muzyków Peter Soave ze Stanów Zjednoczonych, Władimir Zubicki z Ukrainy, Marcin Wyrostek, Krzysztof Dobrek, Wiesław Prządka, czy Eneasz Kubit.Festiwal dzięki swojemu ogromnemu zasięgowi oraz przyjaznemu dla uczestników konkursu regulaminowi wciąż zyskuje na popularności, a dzięki wytężonej pracy wszystkich jej organizatorów przez lata swojej działalności stał się najbardziej prestiżową w Polsce imprezą związaną z akordeonem i jedną z ważniejszych w Europie. 

 


Źródło i zdjęcia: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu